GGZ

Deze sociale kaart brengt de zorgaanbieders in de regio zo makkelijk mogelijk in beeld, zodat huisartsen en praktijkondersteuners samen met hun patiënt de meest passende zorgaanbieder kunnen vinden. De sociale kaart is openbaar, waarmee ook burgers/patiënten het regionale zorgaanbod kunnen vinden. Op dit moment zijn  zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg in de sociale kaart te vinden.

Naar de sociale kaart